METAL - ON TOUR:

CRIPPER

on tour: Dec 17

D-A-D

on tour: Oct 17 - May 18

Der Wahnsinn

on tour: Oct 17 - Nov 17

Disbelief

on tour: Nov 17 + May 18

Earth Electric

on tour: Nov 17 - Apr 18

God Dethroned

on tour: Aug 18

Grave

on tour: Apr 18

Gyze

on tour: Aug 18

Michael Schenker

on tour: Oct 17 - Nov 17

MOONSORROW

on tour: Oct 17

Nailed to Obscurity

on tour: Nov 17

NITROGODS

on tour: Sep 17 - Dec 17

primordial

on tour: Nov 17

PSYCHOPUNCH

on tour: Oct 17

Smash into Pieces

on tour: Oct 17

Sonata Arctica

on tour: Aug 18

Stam1na

on tour: Feb 17

STUCK MOJO

on tour: Feb 17

ULI JON ROTH

on tour: Oct 17 - Nov 17