C. Heiland

on tour: Mar 20

Carlos Cipa

on tour: Sep 19

Chris Robinson Brotherhood

on tour: Jul 19

Corvus Corax

on tour: Aug 19

Crashdïet

on tour: Oct 19

Curly Strings

on tour: Nov 19

Feierabend Comedy NRW

on tour: Jan 20 - Apr 20

Still Collins

on tour: Feb 20

The Church

on tour: Sep 19

The Coronas

on tour: Oct 19