Anna Depenbusch

on tour: Mar 20 - Apr 20

Crashdïet

on tour: Oct 19

De-Phazz

on tour: Jun 19 - Aug 19

Dee Dee Bridgewater

on tour: Oct 19

Der Dennis

on tour: Dec 19

Der Postillon

on tour: Nov 19

Tina Dico

on tour: Aug 19 - Feb 20