Anna Depenbusch

on tour: Jan 19

De-Phazz

on tour: Apr 19 - Aug 19

Dee Dee Bridgewater

on tour: Oct 19

Der Postillon

on tour: Nov 19

Ivan Dorn

on tour: Apr 19

Tina Dico

on tour: Aug 19 - Feb 20