Bob Geldof

on tour: Aug 19

Gregor Meyle

on tour: Dec 19

Maxi Gstettenbauer

on tour: Mar 20 - May 20

Tom Gaebel

on tour: Oct 19