Bob Geldof

on tour: Aug 19

Elektro Guzzi

on tour: May 19

Glasperlen- spiel

on tour: Feb 19 - Nov 19

Gregor Meyle

on tour: Dec 19

Jon Gomm

on tour: May 19

Moritz Garth

on tour: Apr 19 - Jul 19

Tom Gaebel

on tour: Oct 19