ALEX MAYR

on tour: Nov 18

Amadou & Mariam

on tour: Dec 18

John Mayall

on tour: Mar 19 - Apr 19

Michael Krebs

on tour: Nov 18 - Jul 19

Michael Schulte

on tour: Dec 18 - May 19

Mike Peters of The Alarm

on tour: Jan 19

Mirja Regensburg

on tour: Dec 18

Mogli

on tour: Mar 19 - Jun 19

Moritz Garth

on tour: Nov 18 - Jul 19

THE MAVERICKS

on tour: Feb 19