De-Phazz

on tour: Jun 19 - Aug 19

Der Postillon

on tour: Nov 19

Peace of My Heart - Ein Abend über Janis Joplin

on tour: Sep 19

Phela

on tour: Jun 19 - Sep 19

Procol Harum

on tour: Aug 19

Queenz of Piano

on tour: May 19 - Dec 19

Snarky Puppy

on tour: Jul 19 - Nov 19