De-Phazz

on tour: Sep 18

Phela

on tour: Dec 18

Piano Battle

on tour: Mar 18

Poppy Ackroyd

on tour: May 18 + Oct 18

The Puppini Sisters

on tour: Jun 18