ALEX MAYR

on tour: Nov 18

Amadou & Mariam

on tour: Dec 18

Anna Aaron

on tour: Nov 18

Anna Depenbusch

on tour: Aug 18 - Jan 19

Benne

on tour: Nov 18 - Jun 19

Charlene Soraia

on tour: Nov 18

Elif

on tour: Feb 19

First Aid Kit

on tour: Nov 18 - Dec 18

Gizmo Varillas

on tour: Dec 18

Glasperlen- spiel

on tour: Nov 18 - Mar 19

Haller

on tour: Nov 18

Jenniffer Kae

on tour: Oct 18

Klan

on tour: Oct 18 - Dec 18

L'AUPAIRE

on tour: Oct 18

LEA

on tour: Oct 18 - Mar 18

Malakoff Kowalski

on tour: Nov 18

Michael Schulte

on tour: Oct 18 - May 19

Mogli

on tour: Mar 19 - Jun 19

NISSE

on tour: Nov 18 - Feb 19

Ólafur Arnalds

on tour: Oct 18

Phela

on tour: Dec 18

Plested

on tour: Nov 18

Rachel Foxx

on tour: Nov 18

Raketen Erna

on tour: Nov 18

Sarah Klang

on tour: Dec 18

Sophie Hunger

on tour: Sep 18 - Mar 19

Stimming X Lambert

on tour: Dec 18

The Saxophones

on tour: Nov 18

Tina Dico

on tour: Oct 18 - Dec 18

Vincent Malin

on tour: Oct 18 - Nov 18

Yoav

on tour: Feb 19