Acid Arab

on tour: Aug 18

Adel Tawil

on tour: Aug 18

ALEX MAYR

on tour: Sep 18 - Nov 18

Alphaville

on tour: Jun 18 - Nov 18

Anna Depenbusch

on tour: Jun 18 - Dec 18

Benne

on tour: Aug 18 - Nov 18

Bernd Stelter

on tour: Jun 18 - Oct 18

Bernd Stelter mit Kabuff Orchester

on tour: Jul 18 - Dec 18

Bodyformus

on tour: Sep 18 - Oct 18

Corvus Corax

on tour: Sep 18 - Oct 18

Curly Strings

on tour: Oct 18

Deer Tick

on tour: Nov 18

Donovan

on tour: Jun 18

Dr Feelgood

on tour: Aug 18

Eivør

on tour: Jul 18 - Aug 18

First Breath After Coma

on tour: Nov 18

Fischer-Z

on tour: Jul 18 - Sep 18

Fish

on tour: Jul 18 - Nov 18

Florian Christl

on tour: Jul 18

Fools Garden

on tour: Jun 18 - Dec 18

Glasperlen- spiel

on tour: Jul 18 - Mar 19

Israel Nash

on tour: Nov 18

Jon Gomm

on tour: Oct 18

JOSÉ GONZÁLEZ

on tour: Sep 18 - Oct 18

Kim Churchill

on tour: Nov 18

King King

on tour: Oct 18

Laurence Jones

on tour: Sep 18

LEA

on tour: Jul 18 - Oct 18

Lee Aaron

on tour: Aug 18

Les Négresses Vertes

on tour: Sep 18

Like Snow

on tour: Jul 18 - Sep 18

Manfred Mann's Earth Band

on tour: Jun 18

Michael Krebs

on tour: Jun 18 - Nov 18

Michael Schenker Fest

on tour: Nov 18

Michael Schulte

on tour: Jun 18 - Feb 19

Mogli

on tour: Aug 18

Mrs. Greenbird

on tour: Sep 18

Naturally 7

on tour: Jun 18

Nie und Nimmer

on tour: Nov 18

NISSE

on tour: Nov 18 - Feb 19

Ólafur Arnalds

on tour: Sep 18 - Oct 18

Phela

on tour: Dec 18

Procol Harum

on tour: Oct 18

ROME

on tour: Jul 18 - Oct 18

SHAKEY GRAVES

on tour: Nov 18

SILLY

on tour: Aug 18 - Dec 18

Sophie Hunger

on tour: Sep 18 - Nov 18

Stimming X Lambert

on tour: Dec 18

Tami Neilson

on tour: Sep 18

The Adicts

on tour: Oct 18

The Hooters

on tour: Jul 18 - Aug 18

Tina Dico

on tour: Aug 18 - Dec 18

Video Games

on tour: Nov 18

Wishbone Ash

on tour: Aug 18

Xavier Darcy

on tour: Jul 18 - Dec 18