Ab Syndrom

on tour: Apr 18

Acid Arab

on tour: Apr 18 + Aug 18

Amber Run

on tour: Aug 18

Andy McKee

on tour: May 18

Andy McKee

on tour: May 18

Anna Depenbusch

on tour: Apr 18 - Dec 18

Babylon Circus

on tour: May 18 - Jul 18

Bodyformus

on tour: Sep 18 - Oct 18

Chris James

on tour: May 18

Chris James

on tour: May 18

CHRISTIAN LÖFFLER

on tour: May 18

De-Phazz

on tour: Sep 18

Elif

on tour: Jun 18 - Sep 18

FEDERICO ALBANESE

on tour: Apr 18

First Aid Kit

on tour: Aug 18

Florian Christl

on tour: Apr 18 - May 18

Glasperlen- spiel

on tour: May 18 - Mar 19

GRANDBROTHERS

on tour: Apr 18 - Aug 18

Haller

on tour: May 18

Haux

on tour: May 18 + Aug 18

Hugo Helmig

on tour: May 18 - Jun 18

Hugo Helming

on tour: May 18

Joe Bel

on tour: Apr 17

JOSÉ GONZÁLEZ

on tour: Sep 18 - Oct 18

KIASMOS

on tour: Apr 18 - Aug 18

Klan

on tour: Apr 18

LAMBERT

on tour: Jul 18

LEA

on tour: Apr 18 - Oct 18

Malakoff Kowalski

on tour: Jun 18

Mario Batkovic

on tour: May 18 - Jun 18

Michael Schulte

on tour: Nov 18

Mick Flannery

on tour: May 18

Mogli

on tour: Apr 18 - Aug 18

Mrs. Greenbird

on tour: Sep 18

NISSE

on tour: May 18

Ólafur Arnalds

on tour: May 18 - Oct 18

Phela

on tour: Dec 18

Piano Battle

on tour: Mar 18

Poppy Ackroyd

on tour: May 18 + Oct 18

Raketen Erna

on tour: Jun 18 - Nov 18

Stimming

on tour: May 18 - Aug 18

Stimming X Lambert

on tour: May 18 + Dec 18

TEITUR

on tour: Apr 18

The Puppini Sisters

on tour: Jun 18

Tina Dico

on tour: Aug 18 - Dec 18

Tuvaband

on tour: Apr 18