ALEX MAYR

on tour: Nov 18

Amadou & Mariam

on tour: Dec 18

Anna Aaron

on tour: Jan 19

Anna Depenbusch

on tour: Aug 18 - Jan 19

BASTIAN BAKER

on tour: Mar 19

Benne

on tour: Apr 19 - Jun 19

Debrah Scarlett

on tour: Dec 18

Elif

on tour: Feb 19 + Jun 19

First Aid Kit

on tour: Nov 18 - Dec 18

Gizmo Varillas

on tour: Dec 18

Glasperlen- spiel

on tour: Dec 18 - Jul 19

Haller

on tour: May 19

Helgi Jonsson

on tour: Apr 19

Hugo Helmig

on tour: Apr 19

Jack Savoretti

on tour: May 19

Jenniffer Kae

on tour: May 19

Klan

on tour: Nov 18 - Mar 19

Kliffs

on tour: Nov 18

LEA

on tour: Nov 18 - Apr 19

Luke Sital-Singh

on tour: Dec 18

Michael Schulte

on tour: Dec 18 - May 19

Mogli

on tour: Mar 19 - Jun 19

Moritz Garth

on tour: Nov 18 - Jul 19

NISSE

on tour: Nov 18 - Feb 19

Phela

on tour: Dec 18

Raketen Erna

on tour: Feb 19

Sarah Klang

on tour: Dec 18

Sophie Hunger

on tour: Feb 19 - Mar 19

Stimming X Lambert

on tour: Dec 18

The Saxophones

on tour: Nov 18

Tina Dico

on tour: Dec 18 - Aug 19

Tom Rosenthal

on tour: Mar 19

Vincent Malin

on tour: Nov 18 + Aug 19

Yoav

on tour: Feb 19